نمایش دادن همه 5 نتیجه

احساس و ادراک (فصل یک)

احساس و ادراک غیر حضوری
بدون امتیاز 0 رای
دوره حرفه ای کدهای ناگفته عکاسی استاد علی بیانی دوره اول (احساس و ادراک)
7
5
5,000,000 تومان

به تصویر کشیدن روانشناسی انسان (فصل پنج)

به تصویر کشیدن روانشناسی انسان
بدون امتیاز 0 رای
دوره حرفه ای کدهای ناگفته عکاسی استاد علی بیانی دوره پنجم  (به تصویر کشیدن روانشناسی انسان)
10
0
5,000,000 تومان

اشتراک گذاری تصاویر، حضوری و آنلاین (فصل چهار)

اشتراک گذاری تصاویر، حضوری و آنلاین
بدون امتیاز 0 رای
دوره حرفه ای کدهای ناگفته عکاسی استاد علی بیانی دوره چهارم (اشتراک گذاری تصاویر، حضوری و آنلاین)
7
0
5,000,000 تومان

عکس های خلاقانه و پس پردازش (فصل سه)

عکس های خلاقانه و پس پردازش
بدون امتیاز 0 رای
دوره حرفه ای کدهای ناگفته عکاسی استاد علی بیانی دوره سوم (عکس های خلاقانه و پس پردازش)
10
0
5,000,000 تومان

روانشناسی ترکیب (فصل دو)

روانشناسی ترکیب غیر حضوری
بدون امتیاز 0 رای
دوره حرفه ای کدهای ناگفته عکاسی استاد علی بیانی دوره دوم (روانشناسی ترکیب)
6
0
5,000,000 تومان